Hoogsensitief en grenzen aangeven, hoe doe je dat?

feell.eu, feell, HSP, hoogsensitief, geïnspireerd
Grenzen aangeven, hoe doe je dat? Het is iets waar een hoog sensitief persoon vaak tegen aan loopt, en waarom nou meer dan een ander?

Hoogsensitief.

Als je hoogsensitief bent is het lastiger om je energie huishouding op orde te krijgen. Overprikkeld raken door interne en externe invloeden heeft gevolgen voor hoe je je voelt, dus heeft het invloed op je humeur en de hoeveelheid beschikbare energie.
Doordat je energie weg trekt heb je rust nodig, en het aangeven dat je die rust nodig hebt is vaak lastig. Vooral als je directe omgeving niet snapt dat je het echt nodig hebt. Wat kan je dan praktisch gezien doen?
Jezelf het waard vinden, dus een positief zelfbeeld heeft invloed op de mate waarin je voor jezelf kan en durft op te komen.

Rust.

Vaak gaat het bij hoogsensitieve personen om het pakken van rust: het zo broodnodige element rust. Als je niet in staat bent om hierin voor jezelf te zorgen zullen mensen (en jezelf) steeds over je eigen grens heen gaan waardoor je uitgeblust kan raken.
Door te melden dat je rust nodig hebt op het moment zelf en deze rust gaat nemen, ondanks wat een ander er van vindt, is voor jezelf opkomen.
Het is ook mogelijk dat je jezelf rust in het vooruitzicht stelt, zodoende weet je dat je morgen tussen zo en zo laat tijd voor jezelf gaat nemen. Als je dit voor jezelf plant, voer het dan ook uit, zet je telefoon en berichtgeving uit, ga lekker slapen, ga doen wat jou rust geeft op dat moment. Door dit te doen laad je weer op en neemt je zelfvertrouwen toe.

Een hoogsensitief persoon heeft meer ‘alleen’-tijd nodig dan de gemiddelde mens om alle prikkels een plek te kunnen geven. Ook hierin bepaal je zelf weer je grens, in welke mate vind ik de balans in actief en passief, op mezelf en onder de mensen?

Contact met anderen.

Als het contact met anderen je teveel wordt is het mogelijk om dit contact te beperken, dit doe je door het aan te geven, door bijvoorbeeld het te kaderen. Ik heb van zo laat tot zo laat de tijd, of – ik moet nu verder. Dit aangeven geeft rust.


Piekeren.

Piekeren is een vorm van geen grens aangeven binnen jezelf. Door te piekeren wordt je moe en overvraag je jezelf. Een mogelijkheid is om hetgeen waarover je piekert op papier te zetten, goed te kijken waar je invloed op kan uitoefenen en waar je geen invloed op kan uitoefenen. Daarna zeg je tegen jezelf dat je er alles aan hebt gedaan, je hebt alles gedaan om er goed over na te denken, nu laat ik het los. Ik kan er niet meer van maken dan dat het is. Hier kan je jezelf aan houden iedere keer weer dat de ‘piekerende’ gedachtengang terug komt.


Weten wat je wilt en niet wilt.

Grenzen aangeven doe je ook door te weten wat je wilt en wat je niet wilt. Doordat je goed voor ogen hebt wat je plannen zijn, kan je hier vorm aan geven. Past hetgeen een ander wel of niet doet en zegt binnen het plan? Door voorbereid en bewust te zijn en te weten wat je wilt kan je beter voor jezelf opkomen.

Wat een ander zegt.

In communicatie, wat mensen tegen je zeggen, kan iemand over je grenzen heen gaan. Soms is het zo dat hetgeen een ander je zegt, je overvalt. Als dat gebeurd doe dan een stap terug, letterlijk, neem even de tijd om te laten bezinken wat een ander zegt. Informeer naar iemand zijn intentie, klopt het gevoel wat je krijgt door de woorden van de ander met de intentie van de ander? Soms is het heel verrassend dat iemand zijn woorden soms akeliger klinken dan hetgeen de ander ermee intendeert.
Als het blijft wringen, kom er dan op terug. Laat het niet een deel van jezelf worden, dat nare gevoel. Spreek je gevoel uit naar de ander.

Gemene mensen.

Het is voor een hoogsensitief persoon vaak lastig voor te stellen dat er mensen zijn die het intentioneel slecht met je voor hebben. Deze mensen bestaan echt, helaas. Vaak word het als extra hard ervaren dat iemand zo is of iets doet wat echt gemeen is, dit omdat het subtiele gevoel voor rechtvaardigheid en emphatie zo enorm groot is.
Op momenten dat je geconfronteerd wordt met mensen die het slecht met je voor hebben is het mogelijk om diverse tactieken toe te passen zodat je jezelf beschermt:
  • gebruik je intuïtie, zodat je de ander meerdere stappen voor bent;
  • vermijd situaties waarin je geconfronteerd wordt met deze persoon/personen;
  • wees duidelijk in wat je verwacht van de ander en wat de consequenties zijn voor de ander als ze doorgaan met wat ze doen;
  • plan ruim van te voren zodat je al kan anticiperen voordat een situatie zich voordoet, werkt goed bij mensen die manipuleren;
  • bedenk een plan van aanpak zodat je de ‘gemene’ intenties van anderen onderuit schoffelt.
  • ga weg als het blijft aanhouden, dit kan betekenen het verbreken van contact of bijvoorbeeld het nemen van een andere baan.
  • monitor en registreer wat je ziet gebeuren, schrijf het nauwkeurig op, praat van je af met een persoon die je gevoelsmatig kan vertrouwen.
  • een ander kan alleen vat op je krijgen als ze dingen van je weten, dus in dit geval is geen informatie geven aan ‘gemene mensen” in jou voordeel, (een lastige om uit te voeren).
  • gebruik positieve groepsdruk (op het werk) om mensen met slechte intenties in het gareel te krijgen, let wel op dat je zelf niet het onderspit delft.

Boosheid van een ander.

Als mensen erg boos op je worden dan is het verstandig iemand aan te spreken op zijn boosheid en te zeggen wat het met je doet. Gaat iemand toch door dan kan je zeggen dat je wilt dat het stopt en als het niet stopt dat je dan weg gaat en wilt praten op het moment dat iemand weer bekoelt is.

Hoe je het zegt.

De manier waarop je meldt aan een ander dat diegene over je grens heen gaat heeft vaak invloed op hoe de ander reageert. Als je het bij jezelf houdt en praat vanuit je eigen gevoel heeft het meestal het beste effect mits je een gelijke gesprekspartner hebt.
Mocht je iets heel duidelijk moeten zeggen omdat je wilt dat iets stopt, zeg het dan ook onomwonden, zonder poespas.
Het beste is het face to face gesprek, beter dan via sociale media, tekst wordt snel verkeerd uitgelegd, het werkt niet goed.

Lichamelijke reactie.

Dat er over je grenzen gegaan wordt kan je voelen in je lichaam, dit is bij een ieder weer anders. Je hier van bewust zijn kan heel wat opleveren, namelijk de alertheid en het bewustzijn dat er wat met je gebeurd. Lichamelijke reacties kunnen zijn: een trillend ooglid, klamme handen, droge mond, wazig zien, wattig hoofd, trillen met je lijf, knoop in je maag, koude handen en voeten…
Vaak zegt je lichaam meer dan het denken, het is mooi om te observeren wat het verschil is tussen wat je denkt en wat je lichaam voelt. Luisteren naar je lichaam en hierop reageren en anticiperen is een ontdekkingsreis die zeer de moeite waard is.

Tot slot.

Je levensvreugde neemt aanzienlijk toe als je in staat bent om aan te geven waar je grenzen liggen, daar voor te gaan staan en er naar te handelen. Is dit een continu proces? Ja en Nee… Als je in staat bent je leven zo vorm te geven dat het voor je werkt heb je minder grenzen aan te geven omdat je zelf al de voorwaarden hebt gecreëerd waarin grenzen aan geven minder nodig is. Tegelijkertijd komt het voor dat mensen over je grenzen gaan door wat ze doen of zeggen, hier scherp op zijn en naar je eigen gevoel luisteren en er wat mee doen is wel een continu proces.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *