Coaching

Coaching voor Hoog Sensitieve Personen

Feell organiseert coaching voor hoog sensitieve personen. Door middel van luisteren, invoelen en observeren komen we tot de kern. Een goede afstemming maakt dat je je vertrouwd voelt en dat je met vernieuwende vaardigheden aan de slag kan gaan.

De vorm waarin de coaching plaats vindt is al wandelend. Door te wandelen ontstaat er een meer ontspannen sfeer en ervaar je meer ruimte om je heen. Wandelen is tevens een zeer goede manier om zintuigelijk tot rust te komen.

“Ik woon ver weg en hoe gaat dat dan werken?” We spreken samen een plek af om te lopen, ik reis daar naar toe.

Het uurtarief is € 60 euro.

Inbegrepen is een reader met daarin informatie over hoe je om kan gaan met hoogsensitiviteit met vooral veel praktische tips. Uiteindelijk zijn het de acties die je doet of juist niet doet die het verschil maken!!


Coachings Traject voor Hoog Sensitieve Personen

Het coachings traject bestaat uit 1 keer een samen komen en 5 keer een telefonisch consult verspreidt over 6 maanden. We gaan uitgebreid aan de slag met het creëren van vaardigheden en acties waardoor het leven gemakkelijker wordt.

De eerste keer komen we samen en gaan we samen een stuk wandelen, hier kunnen we afstemmen wat je nodig hebt en welke vernieuwende vaardigheden je je eigen kan maken. Daarna volgen er 5 telefoongesprekken – samen spreken we het moment af dat we met elkaar in contact komen.

Onderwerpen die aan bod komen tijdens het Coachings traject:

  • Je leren afsluiten voor je omgeving.
  • “Nee” leren zeggen.
  • Hoe ziet zelfzorg er uit – wat doe je dan.
  • Vernieuwende acties die bijdragen aan een rustiger leven.
  • Balans vinden.
  • Je passies leren leven.
  • Resultaat zien in je directe omgeving en in je eigen beleving.

Het tarief voor 1 keer een uur wandelen en 5 keer een uur een telefonisch consult is € 300,- euro.

Inbegrepen is een uitgebreide reader met daarin informatie hoe je om kan gaan met hoogsensitiviteit met veel praktische tips.